Dades sobre la felicitat

el

Ets feliç? Quant? A l’estat espanyol l’índex subjectiu de felicitat va ser de 5,8 sobre 10, l’any 2013.

http://www1.eur.nl/fsw/happiness/hap_nat/nat_fp.php?cntry=27&name=Spain&mode=3&subjects=157&publics=29

happyness