Pes i aprimament

el

L’ “Organización de Consumidores y Usuarios” (OCU) ha fet una enquesta a 2000 persones per a saber si volen perdre pes, per quins motius ho volen fer, quina metodologia segueixen o han seguit, etc. Molt interessant!!

http://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2014/adelgazar

adelgazamiento