Emocions: genètica o ambient?

el

Bon dia! Avui parlem de les emocions. Creieu que estan determinades pels gens o per l’ambient? polls_girl_crying_l_0615_666146_poll_xlarge

Ets d’aquelles persones que s’emociona fàcilment o de les que no ho fa pràcticament mai?

Us presentem un estudi que diu que determinades variacions genètiques fan que les persones percebim imatges positives i negatives de forma més real. Aquestes persones tenen més activades certes àrees del cervell.