Modalitat d’assistència

Assistència Presencial

La UMIP ofereix, majoritàriament, assistència personalitzada domiciliària. Les sessions es realitzaran en el domicili de les persones que sol·licitin atenció o en els contextos necessaris pel correcte desenvolupament del tractament dissenyat en cada cas.

Les primeres visites es faran, per defecte, al SiPEP. En els casos en què la persona, independentment del motiu, no pugui accedir a les instal·lacions de la Facultat de Psicologia es prendrà una decisió al respecte entre l’usuari i el professional.

A mesura que la teràpia avanci, es podran anar modificant els ambients en què es duu a terme la intervenció, sempre que l’usuari així ho requereixi.7

Assistència Virtual

Es valora la possibilitat d’establir contacte amb els pacients fent ús de les eines de comunicació virtuals de les que es disposa. Aquest contacte es realitzaria mitjançant diversos canals als quals el sol·licitant pot accedir:

  • Adreça electrònica UMIP
  • Plana web
  • Webcam

Aquí les persones poden trobar tota la informació pel que fa al servei i a qui va adreçat. De totes maneres, es poden realitzar consultes per aquest mitjà pel que fa a la idoneïtat de tractar el seu cas o que es valori la necessitat de tractament.

Aquesta assistència virtual pot servir tant d’establiment de primers contactes i transferència d’informació, com ser complementària per a ajudar a incrementar l’eficàcia del tractament presencial.