Destinataris

Pots contactar amb la UMIP si…

  • Si no disposes de serveis psicològics professionals a la teva localitat.
  • Si no tens possibilitat de transport públic o privat.
  • Si tens mobilitat reduïda.
  • Si tens horaris poc flexibles i adaptables.
  • Si el teu problema impossibilita sortir de casa.
  • Si el teu problema implica aprenentatges en situació real.
  • Si el teu psicòleg o psiquiatra necessita recolzament puntual.
  • En resum: si vols atenció personalitzada amb el màxim rigor professional!