Dr. Joan Deus Yela


FORMACIÓ ACADÈMICA

Llicenciatura en Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1989).

Residencia hospitalària (equivalent a l’actual formació PIR) com a becari de Formació de Personal Investigador (FPI; Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya adscrit al Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, UB). Unitat de Neuropsicologia del Servei de Neurologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (1991-1994).

Doctorat en Psicologia. Rebent el premi extraordinari de doctorat, d’acord amb el programa de Neuropsicologia adscrit a la Facultat de Medicina i Psicologia de la UB (1995).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Títol oficial de psicòleg especialista en Psicologia Clínica concedit pel Ministeri d’Educació i Ciència (2007).

Acreditació d’Expert en Neuropsicologia Clínica pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) (2008).

Certificat Europeu de Psicologia Clínica (EuroPsy) (2010).

2001-2003. Adjunt del Servei de Geriatria i Neurologia de l’Antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró del Consorci Sanitari del Maresme.

2000-actualitat. Col·laborador investigador de neuroimatge en la Unitat de Recerca en Ressonància Magnètica de CRC-Hospital del Mar del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

2001-actualitat. Coordinador i psicòleg i neuropsicòleg clínic del Servei de Psicologia-Unitat de Psicologia Clínica de Adults y Neuropsicologia. Centre Ginecològic i Obstètric (CGO).

EXPERIÈNCIA DOCENT

1995-1996. Docent col·laborador al Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Universitat de Barcelona (UB).

1997-2003. Professor associat del Departament de Psicologia Clínica i Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

2003-2006. Professor lector del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  (acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Universitari de Catalunya, AQU).

2006-actualitat. Professor agregat del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia de la UAB (acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Universitari de Catalunya, AQU).

1995-2005. Col·laborador investigador de neuroimatge de CETIR ‘Grup Mèdic’.

2010-actualitat. Professor col·laborador de la Facultat de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

PUBLICACIONS

Co-autor de dos llibres publicats sobre l’avaluació en Psicologia clínica d’adults i en l’àmbit de les demències.

Co-autor i autor de nombroses publicacions nacionals i internacionals de neurociències (PNAS) neuroimatge (Neuroimage, Journal of Neuroimaging i Human Brain Mapping), neurologia (Neurology, Archives of Neurology, Acta Neurològica Scandinavica, Sleep i Revista de Neurologia), neurocirurgia (Journal of Neurosurgery), medicina (Hepatology, Medicina Clínica, American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, Medicina Pal·liativa, Dolor i Jano), psiquiatria (Biological Pyschiatry, Archives of General Psychiatry, American Journal of Psychiatry, Journal of Clinical Psychiatry, Informacions Psiquiàtriques i Psiquiatria Biològica) i psicologia (Psicologia Conductual, Psychological Medicine i Clinical Linguistics and Phonetics) amb un important índex d’impacte (puntuació mitjana de l’índex d’impacte de 5.1).

Per a informació més detallada: http://www.researcherid.com/rid/F-3652-2011 i http://experts.scival.com/uabcei/expert.asp?n=Joan+Deus+Yela&u_id=100

CURSOS, SEMINARIS I CONGRESSOS

Ha participat en més de 150 jornades, reunions i congressos com a ponent en nombroses conferències de psicopatologia, neuroimatge estructural i funcional, sobre temes de neuropsiquiatria, planificació prequirúrgica, identificació funcional del dolor i neuropsicologia. A mode d’exemple es ressenyen algunes d’aquestes:

–         “Neuropsicología del lenguaje” a la XXVII Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica (Barcelona, 2012).

–         “Neuropsicología y neuroimagen de la esquizofrenia” al “V Curso CNC: Praxias. Neuropsicología en los trastornos psiquiátricos” (València, 2012).

–         “Género, dolor y cerebro: estudios de neuroimagen funcional” a la “I Reunión de la Sociedad Madrileña del Dolor” (Madrid, 2011).

–         “Functional connectivity disruption in the emotional face perception network in psychopaths” al “17th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping (OHBM)” (Quebec, 2011).

–         Estat actual dels trastorns de personalitat: Neuroimatge dels trastorns de personalitat  en el VI Congrés de la Societat Catalano Balear de Psicologia (Palma de Mallorca, 2011).

–         Estudi de Ressonància Magnètica Funcional en Pacients amb Dolor Neuropàtic i no-Neuropàtic  a les Sessions Clínico-Científiques Unitat Multidisciplinaria del Dolor Neuropàtic (Barcelona, 2010).

PREMIS

–         XXI Premi al Millor Treball de Recerca. Jornada de Cloenda del curs 2010-11 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental pel treball “Brain Imaging correlates of clinical response to repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in major depression”.

–         Premi Rosa Marti-Sensat 2009 pel treball “Dimensión Emocional de la respuesta cerebral al dolor en pacientes con fibromialgia (FM) estudiada con RMf”.

–         Premio a la Investigación en Fibromialgia 2008 pel treball “Estudio de la respuesta cerebral al dolor con Resonancia Magnética Funcional en pacientes con Fibromialgia”.

–         Diploma de Honor Institucional de la Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica amb la Unitat d’Avaluació i Intervenció en Imatge Corporal (UAB).

–         Premi Esteve a la millor comunicació oral sobre Neurologia de la Conducta i Demències pel treball “Reorganización cortical del lenguaje en la afasia crónica postitctus”.

–         Premi Las Mejores Ideas de 2006 pel treball “ Myelination of language areas in the developing brain”.

–         Premi d’Investigación Dr. Rof Carballo pel treball “Cambios Neuroestructurales en la depresión melancólica”.

–         Premi Las Mejores Ideas de 2004 pel treball “Mapping Structural Brain Alterations in Obsessive-Compulsive Disorder”.

–         Premi de la Fundación SEN 2000. Trastornos del Movimento-Allergan pel treball “The effect of medial frontal and posterior parietal demyelinating lesions on stroop interference”.

–         Premi de la Fundación SEN 2000. Trastornos del Movimento-Allergan pel treball “Brain cortical activation during guitar-induced hand dystonia studied by functional MRI”.

–         Premi Mejor publicación en revista científica en 1999 pel treball “Cerebral lateralization of language in normal left-handed people studied”.

–         Premi Esclerosis Múltiple pel treball “Lesions in the left arcuate fasciculus region and depressive simptoms in multiple sclerosis”.

–         Premi Mejor trabajo de investigación del curso 1996-1997 pel treball “Functional MRI study of frontal lobe activation during word generation in obsessive-compulsive dirsorder”

–         Premi Extraordinari de Doctorat en Psicologia per la tesi doctoral “Sistema fronto-basal y aprendizaje incidental”

–         Premi RAMÓN y CAJAL de Investigación en Neurociencias Básicas pel treball “Presurgical identification of the primary sensorimotor cortex by functional magnetic resonance imaging”.


Marina López Ruiz


Guillermo Parra Lorenzo