Entitats Col·laboradores

Col·laboració amb entitats:

Internes a la UAB

L’existència de diverses unitats de tractament psicològic dins el SiPEP obre les portes a una millor tasca per a  qualsevol cas que es remeti al servei. Afavorint la intercomunicació entre unitats s’evita l’encavalcament de les tasques realitzades amb els usuaris i es prioritza una orientació terapèutica adient sobre el problema a tractar.

La UTCCB tracta, en essència, problemes de naturalesa traumàtica. La UMIP s’encarrega de problemes psicopatològics que no tinguin com a factor desencadenant una situació traumàtica o de crisi. Així doncs, queda palesa la possibilitat de treballar conjuntament per a una millor qualitat dels serveis oferts, mitjançant el consens decriteris de derivació entre les unitats.

Externes a la UAB

Per tal de desenvolupar una millor tasca assistencial i establir lligams amb la realitat de la població que pot necessitar d’aquests serveis psicològics, existeix la voluntat d’establir convenis de col·laboració amb entitats externes com:

  • Aeroports
  • Centres d’Assistència Primària
  • Centres de Salut Mental d’Adults i Infanto-juvenils
  • Hospitalsde la comarca
  • Mútues
  • Ajuntaments