Equip

Professionals:

Les persones implicades en la UMIP són professionals de la Psicologia clínica acreditats pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC).

La unitat compta amb un Psicòleg sènior expert en Psicologia clínica i Neuropsicologia clínica que s’encarrega de coordinar i fer el seguiment de les intervencions que es duen a terme.

Qui som?

Àmbits d’Intervenció:

Principalment, l’àmbit central de la intervenció psicològica serà l’àmbit clínic i de la salut, en format individual i sistèmic. Es considerarà la possibilitat de tractament grupal en els casos en què la tipologia de trastorn i de persona sigui similar i afavoreixi  la millor evolució dels pacients del propi grup.

Destinataris:

Els receptors del servei de la UMIP poden ser:

  • Comunitat universitària de la UAB (treballadors, alumnes i familiars de primer grau).
  • Hospitals i centres mèdics de caire públic i privat amb departaments de psicologia i psiquiatria.
  • Mútues i asseguradores.
  • Particulars o població general.