Guillermo Parra Lorenzo


FORMACIÓ ACADÈMICAImagen GPL

Llicenciatura en Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2004-2009).

Màster en Psicopatologia Clínica de l’Adult. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  (2009-2011) amb més de 600 hores de pràctiques clíniques en els 2 anys de durada.

Màster en Psicobiologia i Neurociència Cognitiva. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (2012-2013).

 

CURSOS, SEMINARIS, CONGRESSOS i PUBLICACIONS

Signant dels pòsters:

· “Co-ocurrencia del eje-II en el Trastorno Límite de la Personalidad”, presentat al XIV Congreso Nacional de Psiquiatría; Barcelona, 18-22 d’octubre de 2010. (Servei de Salut Mental de la Fundació Hospital de Mollet).

· “Influencia del estrés académico en la alteración de los parámetros urinarios”, presentat al VIII Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés; València, 16-18 de setembre de 2010. (Grup d’Investigació en Estrès i Salut –GIES-, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació i Grup de Tècniques de Separació en Química –GTS-, de Química Analítica, del Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona)

Col·laboració als projectes d’investigació:

· “Perfil i eficàcia del tractament en pacients amb trastorn límit de la personalitat atesos al Programa TLP dels Hospitals de Dia CPB-SSM” (Investigadora principal Maria Jesús Rufat, Hospital de Dia Còrsega CPB, 2011).
· “Implicació dels estressants en la infància en el trastorn límit de la personalitat” (Investigadora principal Anna Plaza, Hospital de Dia Còrsega CPB, 2011).
· “Estudi comparatiu del tractament psicofarmacològic dels pacients amb trastorn límit de la personalitat ingressats en Hospital de Dia amb les recomanacions basades en l’evidència científica” (Investigador principal Salvador Gimeno, Hospital de Dia CPB, 2011).
· “Prevenció primària de la depressió major basada en el nivell i perfil de risc de la població consultant d’atenció primària: assaig aleatori controlat de conglomerats. L’estudi predictD-CCRT.” (Investigador principal, dr. Juan Ángel Bellón, Servei de Psiquiatria de l’Hospital Sant Joan de Déu, 2010-2012).
· “Estudi sobre l’evolució i efectivitat de la teràpia grupal en el trastorn límit de la personalitat” (Investigadora principal dra. Maria Teresa Bel, Servei de Salut Mental de la Fundació Hospital de Mollet; des de 2009-2012)
· “L’estrès crònic com factor etiològic de la litiasis renal oxalocàlcica. Estudi de les seves implicacions psicològiques i possibles interaccions bioquímiques.” (Investigador principal dr. Luís Ibarz Servio, Centre de Litiasis Renal de l’Institut Dexeus; 2008-2009)
· “Els treballadors de major edat: estratègies per afavorir el manteniment de la seva capacitat laboral i la seva intenció de mantenir-se laboralment actius”. (Investigador principal dr. Jordi Fernández Castro, Universitat Autònoma de Barcelona. 2008-2009)

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

2009-2014. Fundació de Malalts Mentals de Catalunya. Monitor referent de pisos tutelats.

2010-2011. Centre de Salut Mental Jaume Vilaseca i Pujades. Hospital de Mollet. Terapeuta ocupacional.

2011-actualitat. CENAT Assessorament i Tractament Físic i Psicològic. Psicòleg.

2014-actualitat. Associacó Punt de Trobada-ACDMA, Departament de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya. Psicòleg Referent d’Equip.