SiPEP

El SiPEP (Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia) és un laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia de la UAB que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, l’objectiu del qual és potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat.

SiPEP_negre LOGO

Aquest objectiu s’expressa mitjançant tres grans línies d’acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l’assistència.

Per tant, el SiPEP és una eina de servei, a tots els àmbits de la societat que ho demanin, que fa ús de l’expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia.

Està situat a la sala P-23 de la Facultat de Psicologia de la UAB.

Adreça: Edifici B – Facultat de Psicologia, Campus de la UAB, 08193, Cerdanyola del Vallès (Bellaterra)
Telèfon: 93 581 24 60
E-mail: sipep@uab.cat