Tarifes

Finançament

La UMIP es finançarà a partir de les aportacions que realitzin els usuaris que rebin tractament psicològic.